Кафедра іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «КОМУНІКАЦІЯ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ»

Львівський національний університет імені Івана Франка

червень 8, 2018 – червень 9, 2018


Сучасні суспільні явища зумовлюють низку векторів, у які може скеровуватися життя людини в соціумі ХХІ століття: співіснування людей на просторах глобалізації; толерування і взаємозбагачення у міжетнічній, міжнаціональній, міжрасовій, міжконфесійній спільноті; порозуміння представників різних народів у розмаїтті мов і культур тощо.

Оголошення

 
Не було опубліковано жодного оголошення.
 
Більше оголошень...

Зображення домашньої сторінкИ конференції

Інформація про конференціюCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.