Наукові конференції Львівського національного університету імені Івана Франка


ХІX Наукова конференція "ЛЬВІВСЬКІ ХІМІЧНІ ЧИТАННЯ - 2023"

 

XІХ Наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2023”

29–31 травня 2023 р.


Перегляд конференції

ХІX Наукова конференція "Львівські хімічні читання - 2023"

Перегляд конференції

2nd International Research and Practice Conference «Nanoobjects & Nanostructuring»

Перегляд конференції

Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій

Перегляд конференції

Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науков

Перегляд конференції

IІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління»

Перегляд конференції

Львівські хімічні читання 2021

Шановні колеги!

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує Вас до участі у Вісімнадцятій науковій конференції “Львівські хімічні читання – 2021”.

Конференція відбудеться 31 травня –2 червня  2021 року на хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6/8.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. +38-032-260-03-91,

e-mail: lviv.chem.read@gmail.com

 

Тематика конференції

На конференції будуть представлені пленарні (30 хв.) та усні (15 хв.) доповіді, а також стендові повідомлення з таких напрямів:

 • Неорганічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Органічна, біоорганічна та медична хімія
 • Фізична хімія
 • Хімія довкілля
 • Хімічна технологія
 • Матеріалознавство та наноструктуровані системи

Тези доповідей, включених у програму конференції, будуть опубліковані у збірнику. За матеріалами конференції можна подати статті до журналів Вісник Львівського університету, серія хімічна (https://chem.lnu.edu.ua/research/our-publications) та Chemistry of Metals and Alloys (www.chemetal-journal.org). Статті, оформлені відповідно до вимог журналів, потрібно подати в секретаріат конференції під час реєстрації.

Мови конференції: українська та англійська


Перегляд конференції

Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії в Україні

Кафедра геоморфології і палеогеографії географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує до участі в онлайн-конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії в Україні», присвяченій 70-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії. Головною метою конференції є обговорення найновіших геоморфологічних і палеогеографічних досліджень в Україні, а також сучасних викликів і перспектив розвитку геоморфології і палеогеографії.

Перегляд конференції

КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ І КАРТОГРАФІЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній онлайн-конференції, присвяченій 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка

Перегляд конференції

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАНООБ’ЄКТИ І НАНОСТРУКТУРУВАННЯ»

Перегляд конференції

МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ

Конференція проводиться з метою сприяння науковому спілкуванню обдарованої молоді, що працює на розвиток біологічної науки.

До участі у конференції запрошуються студенти і аспіранти, які проводять дослідження в усіх галузях біології, біомедицини й екології. За матеріалами конференції буде видано збірник тез доповідей учасників.

Перегляд конференції

Всеукраїнська науково-практична конференція «ДИТИНСТВО І ЛІТЕРАТУРА: ПОЕТИКА, МЕТОДИКА, ДИДАКТИКА»

Перегляд конференції

Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ

II Міжнародна конференція – Львів 2018 «Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ»

22–23 листопада 2018 року

Форум є продовженням щорічних Всеукраїнських соціолінгвістичних семінарів (2004–2015) та I Міжнародної конференції – Львів 2016 «Соціо-лінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ». Наукові зібрання в 2015–2016 рр. проведено за сприяння Центру інформації та документації НАТО в Україні.

Організатори:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філологічний факультет

Факультет міжнародних відносин

Центр міжнародної безпеки та партнерства

Мета Конференції  2018 року – обговорити широке коло питань, пов’язаних із роллю мови в сучасних суспільних процесах в Україні та інших державах,  посприяти обміну досвідом, напрацюванню нових ідей та рекомендацій.

 

Перегляд конференції

КОМУНІКАЦІЯ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ (8 червня 2018)

Тематика секційних засідань:

 1. Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень.
 2. Ефективні методики викладання іноземних мов у вищій і середній школі.
 3. Особливості викладання іноземних мов за професійним спрямуванням.
 4. Філософський, соціологічний та культурологічний виміри ефективних моделей спілкування.
 5. Технології і комунікація.

Перегляд конференції

Львівські хімічні читання - 2017

На конференції будуть представлені пленарні (30 хв.) та усні (15 хв.) доповіді, а також стендові повідомлення з таких напрямів:

 • Неорганічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Органічна, біоорганічна та медична хімія
 • Фізична хімія
 • Хімія довкілля
 • Хімічна технологія
 • Матеріалознавство та наноструктуровані системи

Перегляд конференції

Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти

IV Міжнародна конференція “Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти” відбуватиметься у Львові 4 – 6 жовтня 2017 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Ми маємо за честь запросити Вас до участі у роботі конференції. Це міжнародне зібрання вчених, яке відбуватиметься вже вчетверте, буде присвячене теоретичним і практичним аспектам проблем онтогенезу. Одним із важливих атрибутів конференції є можливість обговорити наукові здобутки, нові ідеї, зустріти давніх друзів і налагодити нові контакти з колегами із різних країн.

Перегляд конференції

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Перегляд конференції