Список назв


Міжнародна наукова конференція «Ономастичні зустрічі. Дослідження ономастики польсько-українського пограниччя»

(Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Spotkania onomastyczne. Badania onomastyki pogranicza polsko-ukraińskiego”).

Початок 13.05.2024

3rd International Research and Practice Conference «Nanoobjects & Nanostructuring» (N&N-2024)

3 rd  International Research and Practice Conference «Nanoobjects & Nanostructuring»  (N&N-2024)

 • 3rd International Research and Practice Conference «Nanoobjects & Nanostructuring» (N&N-2024)

  жовтень 7, 2024 – жовтень 10, 2024

  Lviv, Ukraine

Міжнародна наукова конференція «Україна – Європа – Схід: Проблеми та перспективи сучасної гуманітаристики»

Дата проведення-13–14 грудня 2016 р.Організатор-кафедра сходознавства ім. професора Ярослава Дашкевича філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. Співорганізатори-Національна академія наук України, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Університет Сакар’я (Туреччина), Спілка вірмен України.

ХХХVІІ Франківська щорічна наукова конференція «До великого моменту…»

(До 150-ї річниці від початку творчої діяльності Івана Франка) у рамках святкування 175-річчя від часу заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (26–27 жовтня 2023 р., Львів). Співорганізаторами конференції виступили Інститут Івана Франка НАН України, Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка та Наукове товариство імені Шевченка.

Міжнародна наукова конференція «Українська філологія: школи, постаті, проблеми»

(до 175-річчя від часу заснування катедри української словесности у Львівському університеті), 23-24 листопада 2023 року. Організатор - кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка. Співорганізатори - кафедра української мови імені професора Івана Ковалика, Інститут Франкознавства та Наукове товариство імені Шевченка

ХІX Наукова конференція "ЛЬВІВСЬКІ ХІМІЧНІ ЧИТАННЯ - 2023"

 

XІХ Наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2023”

29–31 травня 2023 р.


 • ХІX Наукова конференція "Львівські хімічні читання - 2023"

  травень 29, 2023 – травень 31, 2023

  Львів

2nd International Research and Practice Conference «Nanoobjects & Nanostructuring»

Всеукраїнська наукова конференція «Література та історія: антропос – топос – тропос»

Організатор -кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства. Дата проведення - 28-29 жовтня 2021 р.

Міжнародна науково-практична конференція «Орієнталістика в Україні: традиції та актуальні проблеми»

присвячена 75-літтю від дня народження Я.Є. Полотнюка в межах святкування 350-річчя заснування Львівського національного університету імені Івана Франка. Дата проведення-14-15 жовтня 2010. Організатор-кафедра сходознавства та деканат філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Міжнародна наукова конференція «Інтелігент старої дати»

до 140-річчя від дня народження Михайла Возняка, 11 листопада 2021 року. Організатор - кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка. Співорганізатори - Наукове товариство імені Шевченка, Інститут Івана Франка НАН України та Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка.

Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і суспільство»

Кафедра загального мовознавства: Міжнародна наукова конференція  «Мова, культура і суспільство. Дата проведення - 14 грудня 2021 р. Співорганізатори: Варшавський університет, Вроцлавський університет, Белградський університет

 • Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і суспільство»

Круглий стіл “Топонімія і контекстуальний метод К. Тищенка”

Дата проведення-5 жовтня 2012 р. Організатор-кафедра сходознавства ім. професора Ярослава Дашкевича філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка.

Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій

 • Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій

  листопад 25, 2021 – листопад 26, 2021

Міжнародна наукова конференція пам'яті Яреми Полотнюка ВІДРОДЖЕННЯ СХОДОЗНАВСТВА У ЛЬВОВІ

Дата проведення-21 грудня 2020 р. Організатор-кафедри сходознавства ім. професора Ярослава Дашкевича філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка.

Міжнародна наукова конференція «Образ Богородиці в Україні XI–XVIII століть»

 • Міжнародна наукова конференція «Образ Богородиці в Україні XI–XVIII століть»

Всеукраїнська науково-теоретична конференція “Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція”

Організатор -кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства. Дата проведення - 25 -26 квітня 2017 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науков

IІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління»

 • IІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління»

  листопад 12, 2020 – листопад 13, 2020

  Робочі мови конференції: українська, англійська.

  Секції:

  1. Теоретико-методологічні аспекти публічного управління та адміністрування.
  2. Філософія публічного управління та адміністрування.
  3. Моделі публічного управління: європейський досвід.
  4. Сучасні тенденції суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку держави.
  5. Електронне врядування та електронна демократія в Україні: стратегії реалізації та розвитку.
  6. Публічне адміністрування та управління бізнесом.
  7. Управління персоналом в органах публічної влади та місцевого самоврядування.

   

  Для очних учасників конференції передбачено: офіційне запрошення; електронні роздаткові та презентаційні матеріали; публікація тез, публікація статті у Фаховому виданні Львівського національного університету імені Івана Франка; сертифікат у форматі 2-ECTS за підписами організаторів.

  З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитись в інформаційному листі.

Львівські хімічні читання 2021

Шановні колеги!

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує Вас до участі у Вісімнадцятій науковій конференції “Львівські хімічні читання – 2021”.

Конференція відбудеться 31 травня –2 червня  2021 року на хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6/8.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. +38-032-260-03-91,

e-mail: lviv.chem.read@gmail.com

 

Тематика конференції

На конференції будуть представлені пленарні (30 хв.) та усні (15 хв.) доповіді, а також стендові повідомлення з таких напрямів:

 • Неорганічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Органічна, біоорганічна та медична хімія
 • Фізична хімія
 • Хімія довкілля
 • Хімічна технологія
 • Матеріалознавство та наноструктуровані системи

Тези доповідей, включених у програму конференції, будуть опубліковані у збірнику. За матеріалами конференції можна подати статті до журналів Вісник Львівського університету, серія хімічна (https://chem.lnu.edu.ua/research/our-publications) та Chemistry of Metals and Alloys (www.chemetal-journal.org). Статті, оформлені відповідно до вимог журналів, потрібно подати в секретаріат конференції під час реєстрації.

Мови конференції: українська та англійська


 • ХVIІІ Наукова конференція "Львівські хімічні читання - 2021"

  травень 31, 2021 – червень 2, 2021

Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії в Україні

Кафедра геоморфології і палеогеографії географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує до участі в онлайн-конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії в Україні», присвяченій 70-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії. Головною метою конференції є обговорення найновіших геоморфологічних і палеогеографічних досліджень в Україні, а також сучасних викликів і перспектив розвитку геоморфології і палеогеографії.

 • Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії

  листопад 26, 2020 – листопад 27, 2020

  Кафедра геоморфології і палеогеографії географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує до участі в онлайн-конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії в Україні», присвяченій 70-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії. Головною метою конференції є обговорення найновіших геоморфологічних і палеогеографічних досліджень в Україні, а також сучасних викликів і перспектив розвитку геоморфології і палеогеографії

КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ І КАРТОГРАФІЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній онлайн-конференції, присвяченій 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка

 • КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ І КАРТОГРАФІЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

  жовтень 1, 2020 – жовтень 3, 2020

  Передбачено проведення відео-конференції та постер-сесій на базі географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, Інституту екології Карпат НАН України і Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАНООБ’ЄКТИ І НАНОСТРУКТУРУВАННЯ»

 • I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАНООБ’ЄКТИ І НАНОСТРУКТУРУВАННЯ» (НіН-2020)

  вересень 20, 2020 – вересень 23, 2020

  CONFERENCE TOPICS

  ¨    Physical Chemistry of nanosized and nanostructured materials

  ¨    Nanostructuring in 0D–3D systems: thermodynamic and kinetics aspects

  ¨    Synthesis and characterisation of nano-objects

  ¨    Organic and inorganic, nanometarials. Supramolecular chemistry

  ¨    Application of nanostructured systems

 • МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАНООБ’ЄКТИ І НАНОСТРУКТУРУВАННЯ»

МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ

Конференція проводиться з метою сприяння науковому спілкуванню обдарованої молоді, що працює на розвиток біологічної науки.

До участі у конференції запрошуються студенти і аспіранти, які проводять дослідження в усіх галузях біології, біомедицини й екології. За матеріалами конференції буде видано збірник тез доповідей учасників.

 • ХVIІ Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ»,

  ХVIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

  СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ

  (ЛЬВІВ, 19 – 21 КВІТНЯ 2021)

  ПРОГРАМА

  СЕКЦІЯ: БІОФІЗИКА

  20 квітня 2021

  Головуючий: проф. Бабський А.

  Модератор: Попович М.

  SECTION: BIOPHYSICS

  April 20, 2021

  Head: prof. Babskyi A. M.

  Moderator: Popovytch M.

  Початок роботи секції: 10:00

  Посилання на трансляцію:

  https://us02web.zoom.us/j/82851962521?pwd=cSsrbys0Q0dDUWZmNG80SzhDSW03Zz09

  Meeting ID: 828 5196 2521

  Passcode: 2021

   

  УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

   

  1.     Afonina U. 1,4, Stanovyi O. 2, Dovbeshko G 1, Olenchuk M. 1,. Gnatyuk O 1, Pastukhov A 3, Pozdnyakova N. 3, Krisanova N.3, Borisova T.3 Spectral characteristics of isolated presynaptic nerve terminals (1Institute of Physics of NASU, Ukraine, 2Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine, 3Palladin Institute of Biochemistry of NASU, Ukraine, 4Educational and Scientific Center “Institute of Biology and Medicine” of Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine).

  2.     Баковська А., Гарасим Н., Боднарчук Н., Санагурський Д. Лігандні форми гемоглобіну еритроцитів щурів за дії гістаміну і бетагістину (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  3.     Білик А., Тарновська А. Біометричний аналіз спермограм чоловіків різних вікових груп в нормі та при патологіях (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  4.     Луцович Д., Музика Я., Тарновська А. Аналіз спермограм чоловіків 20-29 років при нормозооспермії та тератозооспремії (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  5.     Пальна А., Бойко Г.1, Шарій Т.1, Отчич В. Визначення сирого протеїну та клітковини у комбікормах для курчат-бройлерів (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна, 1Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпрепаратів та кормових добавок, Львів, Україна).

  6.     Сова Н.1, Попович М.1, Шалай Я.1, Мандзинець С.1, Гренюх В.1, Мітіна Н.2, Заїченко О.2, Бабський А.1 Вплив похідного тіазолу в комплексі з полімерними носіями на ультраструктуру клітин лімфоми (1Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна, 2Національний університет «Львівська політехніка» Львів, Україна).

  СЕКЦІЯ: БІОХІМІЯ

  20 квітня 2021

  Головуючий: проф. Сибірна Н., доц. Бродяк І.

  Модератор: Кармаш О.

  SECTION: BIOCHEMISTRY

  April 20, 2021

  Head: prof. Sybirna N., assoc. prof. Brodyak I.

  Moderator: Karmash O.

  Початок роботи секції: 10:00

  Посилання на трансляцію:

  https://us05web.zoom.us/j/88595726171?pwd=NVNuVVQ4eFBDZ1VTbldsSC83aVAyUT09

  Meeting ID: 885 9572 6171

  Passcode: cWqMK0

  УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

  Ватащук М., Гурза В., Дем’янчук О., Байляк М., Лущак В. Вплив висококалорійної дієти та альфа-кетоглютарату на антропометричні показники та активність мітохондріальних комплексів у печінці мишей (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна).

  1. Вільків Х., Нагалєвська М., Сибірна Н. Вплив водного екстракту листя якона (Smallanthus sonchfolius Poepp. & Endl.) на гематологічні показники крові щурів з експериментальним метаболічним синдромом (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
  2. Hertsyk D., Sabadashka M., Sybirna N. Effect of red wine concentrate enriched with natural complex of polyphenols on hepatocytes of rats experimental diabetes mellitus (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
  3. Dzydzan O.1, Kalanova S.1, Brodyak I.1, Kucharska A. Z.2, Sybirna N.1 An in vitro evaluation of hypoglycaemic potential of cornelian cherry (Cornus mas L.) fruits’ extracts (1 Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine, 2 Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland).
  4. 5. Stefanowski N., Tkachenko H., Kurhaluk N. Biomarkers of oxidative stress in the blood of rainbow trout after in vitro treatment by extracts derived from Сhelidonium majus L. (Institute of Biology and Earth Sciences, Pomeranian University in Słupsk, Poland).
  5. 6. Stefanowski N., Tkachenko H., Kurhaluk N. Biomarkers of oxidative stress in the equine plasma after in vitro treatment by extracts derived from leaves and roots of Сhelidonium majus L. Sampled in rural and urban agglomerations of Northern Poland (Institute of Biology and Earth Sciences, Pomeranian University in Słupsk, Poland)
  6. 7. Dzydzan О.1, Kuchurka О.1, Brodyak І.1, Kucharska A.2, Sybirna N.1

  The extracts of Cornus mas L. fruits prevent the development of carbonyl stress in blood plasma of rats with streptozotocin-induced diabetes mellitus (1 Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine, 2 Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland).

  1. Маслакова А., Кармаш О., Люта М., Сибірна Н. Вплив фотобіомодуляційної терапії на енергозабезпечення та активність мієлопероксидази лейкоцитів щурів за цукрового діабету (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
  2. Martyniuk V.1, Khoma V.1, Mackiv T.1,2, Nikonchuk A.1, Formanchuk R.1, Gnatyshyna L.1,2, Stoliar O.1 Does the microplastic influence the effect of ibuprofen on the oxidative stress and lysosomal activities in the model organism? (1 Ternopil National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine, 2I. Ya. Horbachevsky Ternopil State Medical University, Ternopil, Ukraine).
  3. Mackiv T.2,3, Lytkin D.1, Shebeko S.1, Khoma V.3, Martinyuk V.3, Formanchuk R.3, Gnatyshyna L.2,3, Stoliar O.3 Discovering metallothionein functions in the joint tissues under the acute carrageenan-induced gonarthritis (1National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine, 2I.Ya. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Тernopil, Ukraine, 3Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Тernopil, Ukraine).
  4. Писанчин О., Нагалєвська М., Сибірна Н. Вплив водного екстракту листя якона на стан антиоксидантної системи клітин печінки щурів з експериментальним метаболічним синдромом (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
  5. Петрин Т., Нагалєвська М., Сибірна Н. Гіпоглікемічний ефект суспензії порошкоподібного міцелію гриба Ganoderma lucidum за експериментального метаболічного синдрому (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
  6. Пую Л.-О., Николайчук І. Активність ензимних систем цитохрому Р-450 у печінці щурів за умов дисбалансу нутрієнтів у харчовому раціоні (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна).
  7. Розлуцька В-М., Нагалєвська М., Сибірна Н. Застосування суспензії порошкоподібного міцелію гриба Ganoderma lucidum для корекції змін окремих гематологічних показників крові щурів з метаболічним синдромом (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
  8. 15. Урсатий М., Волощук О., Копильчук Г. Співвідношення редокс-форм убіхінону в мітохондріях нирок щурів за умов різної забезпеченості раціону нутрієнтами (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна).
  9. Фуртак Х., Гачкова Г., Сибірна Н. Вміст рецепторів кінцевих продуктів глікації у мембранах лейкоцитів щурів за умов експериментального цукрового діабету та при введенні екстракту козлятника лікарського (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
  10. Khoma V.1, Martyniuk V.1, Matskiv T.1,2, Yunko K.1, Gnatyshyna L.1,2, Manusadžianas L.3, Stoliar O.1 Hormetic-like biochemical responses of bivalve mollusk to roundup and chlorpromazine are distorted in the combine exposures (1Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University, Ternopil, Ukraine, 2I.Ya. Horbachevsky Ternopil National Medical University, Ternopil, Ukraine, 3 Nature Research Centre, Vilnius, Lithuania).
  11. Dzydzan О.1, Chaban М. 1, Brodyak І.1, Kucharska A.2, Sybirna N.1 Glucose transport and ATP content in leukocytes under administration of CORNUS MAS L. fruit extracts to animals with streptozotocin-induced diabetes mellitus (1 Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, 2 Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland).
  12. Цупко Н. Вміст білка в біологічному матеріалі риб (Cyprinus Carpio Linaccus) за умов токсичного впливу (Національний Університет « Чернігівський колегіум» ім. Т. Г. Шевченка, Чернігів, Україна).

   

  СЕКЦІЯ: БОТАНІКА ТА ІНТРОДУКЦІЯ РОСЛИН

  20 квітня 2021

  Головуючий: доц. Гончаренко В.

  Модератор: Андрейчук Р.

  SECTION: BOTANY AND PLANTS INTRODUCTION

  April 20, 2021

  Head: assoc. prof. Honcharenko V.

  Moderator: Andreychhuk R.

  Початок роботи секції: 10:00

  Посилання на трансляцію:

  https://us04web.zoom.us/j/71413935134?pwd=ZTFucGk5SkhoWGFpUlVONnBIOE0vdz09

  Meeting ID: 714 1393 5134

  Passcode: 3ucBiy

  УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

  1. Андрейчук Р. Анатомічна структура та розкривання плоду Campanula rapunculus L. (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  1. Волкотруб К., Одінцова А. Морфологічна й анатомічна будова плоду Philadelphus coronarius L. (Hydrangeaceae) (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
  2. Галицька Н., Гончаренко В. Адвентивні види залізничних колій міст Дрогобича та Трускавця (Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Грушевського, 4, м. Львів, 79005, Україна).
  3. Гарбуз Д. Сучасний стан дослідженості мікобіоти запроектованого національного природного парку «Ізюмська Лука» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, Україна).
  4. Клепак О.1, Гончаренко В.1, Цьома І.2 Флуктуаційна асиметрія листків берези повислої (Betula pendula Roth.) як метод біоіндикації атмосферного повітря (Львівський національний університет імені Івана Франка1, Львів, Україна, Белзький ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Червоноградського району Львівської області,Сокальська МАН2 м. Белз, Україна).
  5. Мазярок І.1, Дика О.1, Ференц Н.2, Хомин І.2 Стан ценопопуляцій Cypripedium calceolus L. на території ПЗ «Розточчя» (Львівський національний університет імені Івана Франка1, Львів, Україна, 2Природний заповідник “Розточчя”, смт Івано-Франкове, Україна).
  6. Мільчаковська Л.¹, Дика..¹, Ференц Н.², Хомин І.² Вікова структура ценопопуляції Platanthera chlorantha (Cust.) ReICHenb на території природного заповідника «Розточчя» (Львівський національний університет імені Івана Франка1, Львів, Україна, 2Природний заповідник “Розточчя”, смт Івано-Франкове, Україна).
  7. Теклішин Д.1, Хомин І.2, Ференц Н.2, Дика О.1 Вікова структура ценопопуляцій GALANTHUS NIVALIS L. на території природного заповідника «Розточчя» (Львівський національний університет імені Івана Франка1, Львів, Україна, 2Природний заповідник “Розточчя”, смт Івано-Франкове, Україна).
  8. 9. Згонник М., Сологуб-Йосеф М., Якунькін Я. Перші знахідки гриба Monilinia oxycocci (Woronin) Honey з українського Розточчя (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Харків, Україна).

   

   

  СЕКЦІЯ: ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЯ

  20 квітня 2021

  Головуючий: проф. Федоренко В., проф. Осташ Б.

  Модератор: Жукровська К.-О.

  SECTION: GENETICS AND BIOTECHNOLOGY

  April 20, 2021

  Head: prof. Fedorenko V., prof. Ostash B.

  Moderator: Zhukrovska K.-O.

  Початок рототи секції: 10:00

  Посилання на трансляцію:

  https://us04web.zoom.us/j/78702835603?pwd=SStiQWtPVU5IK3k0SjhQNXcrOGhJQT09

  Meeting ID: 787 0283 5603

  Passcode: 0knKhZ

   

  УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

   

  1.      Deneka M., Ostash В., Ostash І. The impact of landomycin glycoside chain on binding of lankj promoter by lank protein (Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine).

  2.      Гриньова А., Ткачук М.-M., Матійців Н. Вплив метаболічного стресу на прояви нейродегенеративного фенотипу мутантів за геном swiss cheese Drosophila melanogaster (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  3.      Жукровська К.-О.1, Ющук О.1, Марінеллі Ф., Федоренко В.1 Підходи до генетичних маніпуляцій з актиноміцетами - продуцентами антибіотиків рамопланіну і черсінаміцину (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна, 2Університет Інзубрії, факультет біотехнології та наук про життя, Варезе, Італія).

  4.      Kachor A. 1, Tistechok S. 1, Fedorenko V. 1, Tymchuk I. 2, Konechnyi Y. 2, Gromyko O1. Antimicrobial and antibiotic biosynthetic potential in actinomycetes from Phyllostachys viridiglaucescens (Carr.) A. et C. Riviere risosphere (Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, 2Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine).

  5.      Ковтун О., Матійців Н., Чорна Л., Макух Г. Частота спадкових чинників тромбофілії серед осіб молодого віку з тромбозами (ДУ «Інститут спадкової патології НАМН України», Львів, Україна).

  6.      Кравчик Г., Дадашова Е., Голуб Н. Порівняння впливу таурину за різних способів згодовування на рухову активність у дистрофінових мутантів Drosophila melanogaster (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  7.      Kulyk N., Syrvatka V., Gromyko O., Ostash B., Fedorenko O. Interaction of silver nanoparticles-antibioticcomplexes with Streptomyces albus: stability of nanoparticles and antibacterial effect (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  8.      Левандівська С., Осташ І. Вплив генів експорту ландоміцинів (lanJ, s136_3375) на резистентність до антибіотиків та ріст Streptomyces cyanogenus (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  9.      Плигун В. Аналіз мікро- та макроспорогенезу у гібридів між лініями пшениці м’якої з інтрогресіями від Ambliopyrum muticum та сортами пшениці м'якої (Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, Україна)

  10.    Роман І., Лелик І., Тістечок С., Федоренко В., Громико О. Характеристика штаму актиноміцетів Umezawaea sp. Da 62-02 (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  11.    Степанишин А., Мельник С., Осташ Б., Ющук О. Аналіз мовчазного кластера генів біосинтезу криптичного салінамід-подібного антибіотика у продуцента хлоробіоцину S. roseochromogenes (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  12.    Сорочинська Х., Горінь М., Матійців Н. Роль генів miR-281-1 та miR-966 у Drosophila melanogaster у формуванні нейродегенерації тканини мозку (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  13.    Сидорко Я., Братійчук Д., Ребець Ю., Осташ І. Сайт-специфічний спрямований мутагенез гена rpsL у штамі Streptomyces albus (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна, 2Товариство з обмеженою відповідальністю «Експлоджен»).

  14.    Скворцова М., Граб П., Осташ І. Аналіз in silico MFS транспортерів у модельних штамах стрептоміцетів (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  15.    Титенко Н. 1,2, Вольга Д.1,2, Парій М.2, Кучук М.1, Симоненко Ю.1,2 Транзієнтна експресія гена бактеріоцина коліцину М в рослинах махорки Nicotiana rustica L. з отриманням функціонального рекомбінантного білка (1Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ, Україна, 2Всеукраїнський науковий інститут селекції, Київ, Україна).

  16.    Цедуляк В.-М., Осташ Б., Осташ І. Мутації стійкості до антибіотиків штамів Streptomyces albus та їх біотехнологічний потенціал (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  17.    Шакун Д., Сирватка В., Федоренко В. Активація синтезу біоактивних речовин ґрунтових бактерій сполуками рідкоземельних металів (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  18.    Юсип І., Осташ І. Властивості штамів Streptomyces tsukubaensis зі зміненою експресією генів вторинного метаболізму (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

   

  СЕКЦІЯ: ЕКОЛОГІЯ

  20 квітня 2021

  Головуючий: доц. Мамчур З., проф. Антоняк Г.

  Модератор: Притула С.

  SECTION: ECOLOGY

  April 20, 2021

  Head: assoc. prof. Mamchur Z., prof. Antonjak H.

  Moderator: Prytula S.

   

  Початок роботи секції: 10:00

  Посилання на трансляцію:

  https://zoom.us/j/3301516627?pwd=d0licG9tR25PckpZNlNYL1pqWTRMdz09

  Meeting ID: 330 151 6627

  Passcode: A7smvD

   

  УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

   

  1.      Кремпа К., Жуленко В. Вплив спекуляцій змі на громадську обізнаність стосовно співіснування з рептиліями (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  2.      Лесів М., Антоняк Г. Вміст хлорофілу в листках водяних рослин на території нафтовидобувних районів (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  3.      Мєдвєдєва І., Козловський М. Основні відмінності та спільні риси формування фітонематодних комплексів у підстилці первинної та вторинних екосистемах (Інститут екології Карпат НАН України, Львів, Україна).

  4.      Мицак О., Капрусь І. Екологічне значення високоінвазивних видів риб у формуванні структури іхтіоценозів Західного Полісся (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  5.      Ніколенко Ю. Екологічна оцінка стану Запорізького водосховища за гідрохімічними та гідробіологічними показниками (Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна).

  6.      Поліщук О., Антоняк Г. Вміст хлорофілу у деяких видах рослин, зібраних у районі Старосамбірського нафтового родовища (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  7.      Притула С., Мамчур З., Драч Ю. Поширення сфагнових мохів у зовнішніх (скибових) Ґорґанах (Українські Карпати) (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  8.      1Семенюк Т., 2Лупак О., 1Поліщук О., 1Антоняк Г. Морфометричні показники рослин ромашки лікарської (Matricaria chamomilla L.) за умов росту в різних районах Львівської області (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна, 2Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна).

  9.      Телішевська Н., Драч Ю., Мамчур З. Мохоподібні у парках Львова в умовах різного рекреаційного навантаження (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  10.    Штик О. Мишоподібні гризуни роду Sylvaemus у прирічкових біотопах НПП «Дністровський каньйон» (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

   

  СЕКЦІЯ: ЗООЛОГІЯ

  20 квітня 2021

  Головуючий: проф. Царик Й.

  Модератор: Марців М.

  SECTION: ZOOLOGY

  April 20, 2021

  Head: prof. Tsaryk Y.

  Moderator: Martciv M.

  Початок роботи секції: 10:00

  Посилання на трансляцію:

  Join Zoom Meeting

  https://us02web.zoom.us/j/81679456516?pwd=ZkJYanBhYzE4c3RPeFNicWMvNW1Sdz09

  Meeting ID: 816 7945 6516

  Passcode: 445512

   

  УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

   

  1.      Жуленко В., Шеремета Р., Гедзюк В., Кремпа К., Шидловський І. Якісний склад зимової орнітофауни міських агломерацій Черкаської та Львівської областей (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  2.      Кіян Т., Череватенко А., Рахматіллаєва М., Сідоровський С. Живлення звичайного окуня у річці Сіверський Донець (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна).

  3.      Козир Ю., Сідоровський С., Утєвський С. Перша знахідка акваріумної креветки Neocaridina davidi (Bouvier, 1904) в Україні (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна).

  4.      Марців М., Дикий І. Про шкідливі види (на прикладі хижих ссавців) (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  5.      Мацко Є., Кіося Є. Знахідки тихоходів (Tardigrada) на території природного заповідника «Ґорґани» (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна).

  6.      Сокальчук А., Решетило О. Добовий ритм кота свійського Felis silvestris catus L., 1758 в домашніх умовах (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  7.      Трошин А., Головатюк А. Жуки хортобіонти відвалів північної частини Криворіжжя (Криворізький державний педагогічний університет, Кривий Ріг, Україна).

  8.      Чайка Ю. Зимівля рукокрилих у печерних комплексах хребта Ключ (НПП “Сколівські Бескиди”) (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  9.      Шабанов В., Сідоровський С., Утєвський С. Нові знахідки і генетичне різноманіття мармурових раків Procambarus virginalis, Lyko, 2017 в Харківській області (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна).

  10.    Шагіна О., Гуйсенов М., Маброукі Ю., Утєвський Г., Утєвський С. Систематичне положення і філогенетичні зв’язки п’явок роду Limnatis (Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Харків, Україна).

  11.    Шеремета Р., Жуленко В., Шидловський І. До характеристики зимової орнітофауни міської агломерації м. Жидачів (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

   

  СЕКЦІЯ: МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ

  20 квітня 2021

  Головуючі: проф. Гнатуш С.

  Модератори: Комплікевич С.

  SECTION: MICROBIOLOGY, VIROLOGY AND IMMUNOLOGY

  April 20, 2021

  Head: prof. Hnatush S.

  Moderator: Komplikevych S.

  Початок роботи секції: 10:00

  Посилання на трансляцію:

  https://us04web.zoom.us/j/75021294428?pwd=eVl3eHJkYVkxM1hva0tSbFdCanBHUT09

  Meeting ID: 750 2129 4428

  Passcode: 3Zx7K5

   

  УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

   

  1. Відсанко А., Канецька А., Груна І., Комплікевич С., Мороз О., Перетятко Т., Масловська О., Гнатуш С. Фізіолого-біохімічні властивості ізолята 17_105, виділеного з мохоґрунту Антарктики (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
  2. Velykyi V., Stupchuk M., Voznesenskaya T. SIRT-1 mediate cell death type and DNA reparation in the adaptive immune cells (Bogomoletz Institute of Physiology of NASU Kyiv, Ukraine).
  3. Канецька А., Відсанко А., Комплікевич С., Мороз О., Перетятко Т[S1] .,
   Масловська О., Гнатуш С.
   Ліполітична й амілолітична активність бактерій, виділених з різних біотопів Антарктики, за впливу сполук важких металів (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
  4. Ковальчук А. 1 , Яворська Г. 1, Воробець Н.2 Антимікробна активність екстрактів з рослин Vaccinium corymbosum (сорт Bluejay) (1 Львівський національний університет імені Івана Франка, 2 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)
  5. Мельник В., Комплікевич С., Мороз О., Масловська О.,         Перетятко Т., [S2] Гнатуш С. Фізіолого-біохімічні властивості штаму Rhodocoссus sp. 10A_1T_37, виділеного з мохоґрунту Антарктики (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
  6. Moroz A.1, Peretyatko T.1, Brodyak I.1, Kucharska A. Z.2, Sybirna N.1 Antimicrobial effect of the extracts of red and yellow fruits of cornelian cherry (Cornus mas L.) (1 Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, 2 Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wrocław, Poland).
  7. Микитин М., Сакулич Х., Менів Н., Гетманчук Н., Качмар Н., Цвігун Ю., Галушка А., Гнатуш С. Актинобактерії породних вугільних відвалів Червоноградського гірничопромислового району (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
  8. Собчук С., Цирульник А., Федорович Д., Яворська Г. Використання лактози як єдиного джерела карбону для продукції вітаміну В2 дріжджами Candida famata (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
  9. Топільницька А.1, Яворська Г.1, Воробець Н. 2, Яворська Н.2 Антимікробна активність екстрактів з рослин Vaccinium corymbosum сорту Bluecrop (1 Львівський національний університет імені Івана Франка, 2 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)
  10. Sokołowski W., Włodarczyk K., Kowalczyk B., Wdowiak-Wróbel S., Marek-Kozaczuk M. Biochemical characterization of endophytic Methylobacterium strains isolated from root nodules of leguminous plants (Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Lublin, Poland).
  11. Stefanowski N., Tkachenko H., Kurhaluk N. Preliminarily evaluation of the antimicrobial activity of extracts derived from leaves and roots of Chelidonium majus L. sampled in rural and urban agglomerations of Northern Poland (Institute of Biology and Earth Sciences, Pomeranian University in Słupsk, Poland).
  12. Yanchuk L1,2, Dmytruk O1, Dmytruk K1, Sibirny A1,3, Yavorska H2 The mechanism of formaldehyde dehydrogenase degradation in methylotrophic yeast Komagataella phaffii (1Institute of Cell Biology, National Academy of Science of Ukraine, 2Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine, 3University of Rzeszow, Poland).


  СЕКЦІЯ: МОЛЕКУЛЯРНА ТА КЛІТИННА БІОЛОГІЯ

  20 квітня 2021

  Головуючі: доц. Стасик О.

  Модератори: доц. Сабадашка М.В.

  SECTION: MOLECULAR AND CELL BIOLOGY

  April 20, 2021

  Head: assoc. prof. Stasyk O.

  Moderator: assoc. prof. Sabadashka M.

  Початок роботи секції: 10:00

  Посилання на трансляцію:

  https://us05web.zoom.us/j/88595726171?pwd=NVNuVVQ4eFBDZ1VTbldsSC83aVAyUT09

  Meeting ID: 885 9572 6171

  Passcode: cWqMK0

  УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

  1.      Kolesnikova A., Kovalevska L., Zadvornyi T., Lukianova N., Kashuba E. Expression pattern of the UCKL1, AIP PKN1 AND MRPS18 family genes in sera of prostate cancer patients, depending on gleason score (RE Kavetsky Institute of Experimental pathology, oncology and radiobiology of NASU, Kyiv,Ukraine).

  2.      Матис І. 1,2, Шкіль Р. 1,2, Грушаник Н.1,2, Стасик О.2, Стасик О.1,2 Вплив спермідину на редокс-баланс в  експериментальній моделі хвороби Паркінсона (1 – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна, 2 – Інститут біології клітини НАН України, Львів, Україна).

  3.      Пахаренко М. Морфофункціональні особливості гемопоетичних клітин-попередників хворих на мієлодиспластичний синдром та гостру мієлоїдну лейкемію у культурі клітин in vitro (Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ, Україна).

  4.      Распопіна А.1, Фінюк Н.1,2, Мітіна Н.3, Остап’юк Ю.1, Обушак M.1, Заіченко О.3, Бабський А.1, Стойка Р.1,2 Вплив похідного тіазолу та його комплексів з полімерними носіями на нативність ДНК пухлинних клітин in vitro (1Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна, 2 Інститут біології клітини НАН України, Львів, Україна, 3Національний університет «Львівська Політехніка», Інститут хімії та хімічних технологій, Львів, Україна ).

   

  СЕКЦІЯ: ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН

  20 квітня 2021

  Головуючі: доц. Кобилецька М.

  Модератори: Кавулич Я.

  SECTION: PLANTS PHYSIOLOGY

  April 20, 2021

  Head: assoc. prof. Kobyletska M.

  Moderator: Kavulytch Y.

  Початок роботи секції: 10:00

  Посилання на трансляцію:

  https://us04web.zoom.us/j/78426161757?pwd=c3k1QlljOGZRNnlsQnFBVlplcG0yQT09

  Meeting ID: 784 2616 1757

  Passcode: KVd3r7

  УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

  1. 1Makar O., 1Kavulych Y., 1Patsula O., 1Terek O., 2Kuźniar A., 3Kozlovskyy V., 1Romanyuk N. Bacterial endophytes and microelements in spring wheat grain (1Ivan Franko National University of Lviv, Lviv, Ukraine, 2The John Paul II Catholic University of Lublin, Lublin, Poland, 3Institute of Ecology of the Carpathians NAS of Ukraine, Lviv, Ukraine).

  1. 2. Качмар О., Кобилецька М. Вплив саліцилової кислоти на фотосинтетичну систему рослин кукурудзи за умов засолення (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).
  2. Шкоропад О., Романюк Н. Посухостійкість пшениці ярої за показниками загального вмісту білку і проліну (Львівський національний університет імені Івана Франка).
  3. 4. Данко Ю., Кобилецька М. Стійкість рослин кукурудзи до засолення за екзогенного впливу саліцилової кислоти (Львівський національний університет імені Івана Франка).

   

  СЕКЦІЯ: ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИНИ, БІОМЕДИЦИНА

  20 квітня 2021

  Головуючі: проф. Манько В.

  Модератори: Федас І.

  SECTION: HUMAN AND ANIMAL PHYSIOLOGY, BIOMEDICINE

  April 20, 2021

  Head: prof. Manko V.V.

  Moderator: Fedas I.

  Початок роботи секції: 10:00

  Посилання на трансляцію:

  https://us02web.zoom.us/j/82851962521?pwd=cSsrbys0Q0dDUWZmNG80SzhDSW03Zz09

  Meeting ID: 828 5196 2521

  Passcode: 2021

  УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

   

  1.      Зінченко В., Малей Х., Демчук С., Гренюх В., Іккерт О., Бабський А. Вплив похідного бензофурану у комбінації з полімерними носіями на масу та тривалість життя мишей з лімфомою NK/Ly (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  2.      Топільницька Т., Павловська Д., Гренюх В., Іккерт О., Бабський А. Вплив похідного піразолопіримідину у комбінації з полімерними носіями на масу та тривалість життя мишей з лімфомою NK/Ly (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).

  3.      Колінько Л., Весніна Л. Особливості експресії SIRT1 в моноцитах/макрофагах периферичної крові осіб із різною масою тіла (Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна).

  4.      Kowalczyk B., Włodarczyk K., Palusińska-Szysz M. The importance of the lipid components of Legionella pneumophila  in the process of adhesion and infection of the host cells (Maria Curie-Sklodowska University Institute of Biological Sciences, Lublin, Poland).

   

  СЕКЦІЯ: БІОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЯ В ОСВІТІ

  20 квітня 2021

  Головуючі: доц. Кобилецька М.

  Модератори: Кавулич Я.

  SECTION: BIOLOGY AND ECOLOGY IN EDUCATION

  April 20, 2021

  Head: assoc. prof. Kobyletska M.

  Moderator: Kavulytch Y.

  Початок роботи секції: 10:00

  Посилання на трансляцію:

  https://us04web.zoom.us/j/78426161757?pwd=c3k1QlljOGZRNnlsQnFBVlplcG0yQT09

  Meeting ID: 784 2616 1757

  Passcode: KVd3r7

   

  УСНІ ДОПОВІДІ / ORAL REPORTS

   

  1.      Павлів Ю., Мамчур О. Стан і перспективи викладання екології в Україні в контексті сталого розвитку (Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, Україна).


  [S1]Перенесла рядок

  [S2]Перенесла рядок

  Шановні студенти й аспіранти!

  Запрошуємо Вас взяти участь у XVІІ Міжнародній науковій конференції "Молодь і поступ біології", яка відбудеться у Львові 19–21 квітня 2021 року.

  Організаторами конференції є біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, Товариство прихильників Львівського університету, Інститут біології та наук про Землю Поморської Академії в Слупську (Польща), Українське товариство фізіологів рослин.

  До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці, які проводять дослідження в усіх галузях біології, біомедицини й екології. За матеріалами конференції буде видано збірник тез доповідей учасників.

  Конференція буде проведена онлайн.

  Робочі мови конференції – українська й англійська.

  Робота конференції планується за такими напрямами:

  • Біофізика
  • Зоологія
  • Біохімія
  • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
  • Ботаніка та інтродукція рослин
  • Молекулярна та клітинна біологія
  • Генетика та біотехнологія
  • Фізіологія людини і тварин, біомедицина
  • Екологія
  • Фізіологія рослин
  • Біологічна та екологічна освіта
 • XVI Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів "Молодь і поступ біології"

  квітень 27, 2020 – квітень 29, 2020

  Шановні учасники конференції!

  Електронні сертифікати учасників конференції та дипломи переможців і призерів конкурсу кращих усних та стендових доповідей будуть надіслані протягом двох тижнів.

  Посилання на збірник конференції:

  https://bioweb.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/pimb-tezi-2020-A4-v1.pdf

   

   

  У зв’язку із продовженням карантину ХVI Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів «МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ», присвячена 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача буде проведена 28 квітня 2020 року у дистанційному режимі за допомогою програмного забезпечення Zoom.

   

  Під час роботи конференції передбачено проведення восьми секцій:

  • Біофізика, Фізіологія людини і тварин, біомедицина
  • Біохімія, Молекулярна та клітинна біологія
  • Ботаніка й інтродукція рослин
  • Зоологія
  • Генетика та біотехнологія
  • Екологія
  • Мікробіологія, вірусологія та імунологія
  • Фізіологія рослин

   

  Учасникам конференції на електронну пошту надійде запрошення на подію в Zoom (лінк, ID та пароль).

  Електронну версію збірника тез конференції буде вивішено на сайті конференції 28 квітня 2020 року.

   

  З розкладом роботи секцій можна ознайомитись нижче (інформація буде оновлюватись):

  Секція Біофізика, Фізіологія людини і тварин, біомедицина

  Початок роботи секції 11.00.

  Модератор секції: Володимир Гренюх grenuh@gmail.com

  Посилання на трансляцію:

  Join Zoom Meeting
  https://us04web.zoom.us/j/73317557484?pwd=cDVSbFFXWG50MkozRVR3KytMNlVnQT09

  Секція Біохімія, Молекулярна та клітинна біологія.

  Початок роботи секції Біохімія - 10.00,

  Молекулярна та клітинна біологія - 15.00.

  Модератор секції: Марія Сабадашка m.sabadashka@meta.ua

  Посилання на трансляцію:

  Біохімія
  Join Zoom Meeting
  https://zoom.us/j/98134193528?pwd=c0k3QnU0R1lNaEVIY1NKeVlsY0QvQT09

  Молекулярна та клітинна мікробіологія
  Join Zoom Meeting
  https://zoom.us/j/95642289863?pwd=RzZtVDZUWE1KNGI5K044MTAwL1J0dz09

  Секція Ботаніка й інтродукція рослин.

  Початок роботи секції - 13.00

  Модератор секції: Роксолана Андрейчук roksolana_roksa@i.ua

  Посилання на трансляцію:

  Join Zoom Meeting
  https://us04web.zoom.us/j/71665312021?pwd=bEpPSEFjTUNIUXp5c003cURObXp1dz09

  Секція Мікробіологія, вірусологія та імунологія

  Модератор секції: Соломія Комплікевич solomija2008@gmail.com

  Робота секції розпочнеться о 10.00 та буде здійснюватися блоками по 40 хв.

  Посилання на трансляцію:
  Join Zoom Meeting
  https://us04web.zoom.us/j/73553588482?pwd=ZGE3U2xsRkxJMEpPdGNPK2UrcGNZZz09

  Секція Зоологія.

  Початок роботи секції 11.00.

  Модератор секції: Катерина Назарук katja.nazaruk@gmail.com

  Посилання на трансляцію:

  Join Zoom Meeting
  https://us02web.zoom.us/j/81955467479?pwd=TUN0b1F0ZHh1bWQyNm11VlVibGprUT09

  Секція Генетика та біотехнологія.

  Початок роботи секції 10.00

  Модератор секції: Кужик Юрій yura.kuzhyk@gmail.com

  Посилання на трансляцію:

  Join Zoom Meeting

  https://us04web.zoom.us/j/71615856701?pwd=WGZaZG56Wmw0OFFnNXY1NnQrWU42QT09

  Секція Екологія.

  Початок роботи секції 11.00.

  Модератор секції : Олександр Поліщук oleksandr.polishchuk@lnu.edu.ua

  Посилання на трансляцію:

  Join Zoom Meeting

  https://us04web.zoom.us/j/77153626381?pwd=VVQwaldqd3ljR2pWS3hSeXdPMXBPQT09

  Секція Фізіологія рослин.

  Початок роботи секції 11.00.

  Модератор секції: Остап Пацула ostapp@gmail.com

  Посилання на трансляцію:

  Join Zoom Meeting
  https://zoom.us/j/9122962428?pwd=bC82WFhiL2dCanBzbUQwQWhqdXlpUT09

  Програму конференції буде вивішено на сайті конференції 25 квітня 2020 року.

   

   

  УВАГА!

  Усі подані тези знаходяться на рецензії до 19 березня, оплатити за участь в конференції можна до 23 березня 2020 року.

  Оргкомітет повідомляє, що за побажанням молодих науковців, студентів та аспірантів в рамках проведення конференції передбачено ЗАОЧНУ УЧАСТЬ!

  ЗАОЧНА УЧАСТЬ:

  для українських учасників – 150 грн; для іноземців – 10 євро

   

  Шановні студенти й аспіранти!

  Запрошуємо Вас взяти участь у XVІ Міжнародній науковій конференції "Молодь і поступ біології", присвяченій 75 річниці створення біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача, яка відбудеться у Львові 27–29 квітня 2020 року.

  До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці, які проводять дослідження в усіх галузях біології, біомедицини й екології. За матеріалами конференції буде видано збірник тез доповідей учасників.

  Учасники конференції можуть обрати одну з двох форм представлення своїх матеріалів – усну або стендові доповідь.

  Робочі мови конференції – українська й англійська.

  Необхідно не пізніше 10 березня 2020 року:

  • зареєструватись на сторінці

  https://docs.google.com/forms/d/1f1rn_jVJKTnn8VpbK9B_6-MpUPnIt7EyZbziwMBnxtk/edit

  • подати тези доповідей та здійснити оплату.

  Тези подавати на електронну адресу організаційного комітету конференції: postup.conf.2020@gmail.com

   

  Вимоги до оформлення тез доповідей учасників:

  Тези доповіді подають українською або англійською мовою. Обсяг тексту – до 1 сторінки формату А4, всі поля – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал – одинарний, абзац – 1,25 см.

  У разі публікації тез українською мовою слід обов’язково подати резюме англійською (5–6 рядків). Рисунки та графіки не приймаються. У посиланнях на літературні джерела у тексті слід подати прізвище автора та рік публікації у дужках (Орленко, 2019). Латинські назви видів виділяють курсивом. Просимо не використовувати зміни регістрів, шрифтів, форматування тексту, виділень.

  Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти тези, які не відповідають тематиці конференції або не оформлені згідно із зазначеними вимогами.

   

  Обовязкова структура тез:

  Прізвища та імена авторів (прізвище доповідача підкреслити)

  НАЗВА ДОПОВІДІ

  Офіційна назва установи, де виконували роботу

  Поштова адреса установи

  e-mail

  Author(s). TITLE. Summary (5–6 рядків)

  Текст тез…

  Зразок:

  Бакун В., Терек О., Пацула О.

  АКТИВНІСТЬ ПЕРОКСИДАЗИ У РОСЛИНАХ РІПАКУ ЗА ДІЇ СВИНЦЮ ТА ТРЕПТОЛЕМУ

  Львівський національний університет імені Івана Франка

  вул. Грушевського, 4, м. Львів, 79005, Україна

  e-mail: vira_b87@ukr.net

  Bakun V., Terek O., Patsula O. PEROXIDASE ACTIVITY IN RAPESEED PLANTS UNDER THE JOINT ACTION OF LEAD AND TREPTOLEM. Hydrogen peroxide content in... Текст тез українською...

   

  Тези повинні бути збережені у форматі *.rtf. Назва файлу тез повинна містити прізвище першого автора, наприклад, petrenko_tezy.rtf.

  Факт отримання тез буде підтверджено листом на Вашу електронну адресу та відразу надіслано інформацію про оплату та детальні умови участі у конференції. У разі відсутності підтвердження, просимо надіслати матеріали повторно впродовж тижня з моменту першого надсилання. Секретаріат конференції передає отримані тези на рецензування фахівцям відповідних галузей. За висновками рецензентів тези можуть бути прийняті у незмінному вигляді, з незначним редагуванням або відхилені. Організаційний комітет залишає за собою право розподіляти доповіді за секціями, що будуть сформовані під час підготовки до конференції.

  .

  Для участі у конференції необхідно оплатити організаційний внесок:

  ОЧНА УЧАСТЬ

  −     для українських учасників – 250 грн. (студенти), 300 грн. (аспіранти);

  −     для іноземців – 30 євро.

  ЗАОЧНА УЧАСТЬ:

  −     для українських учасників – 150 грн; для іноземців – 10 євро

   

  Оргвнесок учасника включає оплату за:

  -        публікацію одних тез,

  -        папку з пакетом учасника конференції,

  -        сертифікат учасника.

  Вартість друкованого збірника тез у суму організаційного внеску не входить і оплачується за бажанням учасником конференції додатково (вартість одного примірника – 100 грн). Оплата проїзду, проживання та харчування учасників здійснюється за рахунок закладу, що відправляє у відрядження чи за власний кошт.


   

 • ХV Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ”

  квітень 9, 2019 – квітень 11, 2019

  ШАНОВНІ СТУДЕНТИ І АСПІРАНТИ!

  Запрошуємо Вас взяти участь у XV Міжнародній науковій конференції “Молодь і поступ біології”, присвяченій 135 річниці від дня народження Якуба Парнаса.

  Конференція проводиться з метою сприяння науковому спілкуванню обдарованої молоді, що працює на розвиток біологічної науки.

  До участі у конференції запрошуються студенти і аспіранти, які проводять дослідження в усіх галузях біології, біомедицини й екології. За матеріалами конференції буде видано збірник тез доповідей учасників.

  Форма участі у конференції очна або заочна. Учасники конференції можуть обрати одну з двох форм представлення своїх матеріалів:

  1. усна доповідь,
  2. стендова доповідь,
  3. заочна участь.

  Робочі мови конференції: українська, англійська, польська.

   

  ВИМОГИ ДО УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

  Для участі у конференції необхідно до:

  • 15 січня 2019 року зареєструватися на сторінці

  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpI4N27D2nihgzhuH0XMcPpOGRjVMWp9AXt9LShWwNC85e-g/viewform?usp=sf_link

  • 1 лютого 2019 року подати тези доповідей та здійснити оплату!

   

  Організаційний внесок

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «ДИТИНСТВО І ЛІТЕРАТУРА: ПОЕТИКА, МЕТОДИКА, ДИДАКТИКА»

  • Всеукраїнська науково-практична конференція «ДИТИНСТВО І ЛІТЕРАТУРА: ПОЕТИКА, МЕТОДИКА, ДИДАКТИКА»

   жовтень 18, 2018 – жовтень 19, 2018

  Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ

  II Міжнародна конференція – Львів 2018 «Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ»

  22–23 листопада 2018 року

  Форум є продовженням щорічних Всеукраїнських соціолінгвістичних семінарів (2004–2015) та I Міжнародної конференції – Львів 2016 «Соціо-лінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ». Наукові зібрання в 2015–2016 рр. проведено за сприяння Центру інформації та документації НАТО в Україні.

  Організатори:

  Львівський національний університет імені Івана Франка

  Філологічний факультет

  Факультет міжнародних відносин

  Центр міжнародної безпеки та партнерства

  Мета Конференції  2018 року – обговорити широке коло питань, пов’язаних із роллю мови в сучасних суспільних процесах в Україні та інших державах,  посприяти обміну досвідом, напрацюванню нових ідей та рекомендацій.

   

  • Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ

   листопад 22, 2018 – листопад 23, 2018

   II Міжнародна конференція – Львів 2018 «Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ»

   22–23 листопада 2018 року

   Форум є продовженням щорічних Всеукраїнських соціолінгвістичних семінарів (2004–2015) та I Міжнародної конференції – Львів 2016 «Соціо-лінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ». Наукові зібрання в 2015–2016 рр. проведено за сприяння Центру інформації та документації НАТО в Україні.

   Організатори:

   Львівський національний університет імені Івана Франка

   Філологічний факультет

   Факультет міжнародних відносин

   Центр міжнародної безпеки та партнерства

   Мета Конференції  2018 року – обговорити широке коло питань, пов’язаних із роллю мови в сучасних суспільних процесах в Україні та інших державах,  посприяти обміну досвідом, напрацюванню нових ідей та рекомендацій.

    

   Питання для обговорення:

   1. Мова і суспільство: міждисциплінарний аналіз, напрями дослідження в  соціолінгвістиці.

   2. Взаємодія мова - національна безпека. Теоретичні та прикладні аспекти аналізу.

   3. Міждержавна комунікація і гібридні загрози.

   4. Мова та ідентичність, мова та ідеологія, мова і культура.

   5. Взаємодія мова – політика як мовна політика і мова політики. Політична кому­нікація.

   6. Мовна ситуація: статус і функції мов, ставлення носіїв, дії влади.

   7. Лінгвістичний ландшафт як маркер  суспільства та влади.

   8. Мова і соціальні інститути: церква, виробництво, освіта, охорона здоров’я, політичні партії, армія, сім’я та ін.

   9. Міжособистісна комунікація, комунікація між різними соціальними групами (у матеріалах  соціологічних опитувань, дискурсі традиційних ЗМІ та соціальних медіа, художньому дискурсі та ін.).

   10. Мова, громадська думка, пропаганда: історія, сьогодення.

   11. Мова і міграційна політика.

   12. Теорія і практика викладання дисциплін соціолінгвістики.

   13. Безпековий вимір гуманітарної освіти та його соціолінгвістичні маркери.

    

   Тези доповідей (не більше 300 слів) просимо надсилати до 20 жовтня2018 р. на електронну адресу Оргкомітету конференції: sociolinguistics.lviv@gmail.com Світлані Володимирівні Винниченко, контактний  телефон: 096 279 2681. Повідомлення про прийняття тез надійде не пізніше 25 жовтня. Тези  будуть опубліковані до початку конференції у Матеріалах II Між­на­родної конференції – Львів 2018 «Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ».

   Тексти статей просимо  надіслати  до 1 лютого 2019 р. на електронну адресу Оргкомітету конференції: sociolinguistics.lviv@gmail.com Світлані Володимирівні Винниченко. Публікації учасників вийдуть: а) у черговому випуску збірника «Мова і суспільство» за 2018-2019 рр. (збірник з 2015 р. індексований у науко­метричній базі Index Copernicus); б) у Віснику Львівського університету. Серія міжнародні відносини за 2018 -2019 рр.

   Мови виступів – українська, англійська.

   Мови публікацій (тези, статті): українська, англійська.

    

   Важливі дати

   Тези доповідей надсилати до 20 жовтня 2018 р.

   Повідомлення про прийняття тез – 25 жовтня 2018 р.

   Тексти статей просимо надіслати до 1 лютого 2019 р.

    

   Оргкомітет

   Ажнюк Б.М., д-р філол. наук, проф., директор Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України

   Васильєва Л.П., д-р філол. наук, проф. кафедри слов'янських мов

   Винниченко С.В., секретар організаційного комітету

   Вовк Р.В., канд. фіз.-мат. наук, доц. кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

   Галас А.С., асист. кафедри перекладознаства і контрастивної лінгвістики ім. Г.Кочура

   Гарасим Я.І., д-р філол. наук, проф., проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУ ім. І.Франка

   Гриценко П.Ю., д-р філол. наук, проф., директор Інституту української мови НАН України

   Ктіторова А.С., магістр кафедри загального мовознавства

   Кучик О.С., канд. іст. наук, доц. кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

   Мальський М.З., д-р екон. наук, проф., декан факультету міжнародних відносин, Надзвичайний і Повноважний Посол України

   Мацюк Г.П., д-р філол. наук, проф. кафедри загального мовознавства

   Митнік І., д-р габ., завідувач кафедри україністики Варшавського університету (Польща)

   Пилипчук С. М., д-р філол. наук, проф., декан філологічного факультету

   Робак М. менеджер  відділу інформаційного забезпечення

   Фудерер Т., д-р, завідувач кафедри української мови Загребського університету (Хорватія)

   Яворська Г.М., д-р філол. наук, проф., Національний інститут стратегічних досліджень

    

   Анкета учасника

   Міжнародної соціолінгвістичної конференції – Львів 2018

   «Соціолінгвістичне знання як засіб формування 
   нової культури безпеки: Україна і світ»
   .

   (22-23 листопада 2018 р.)

   (просимо заповнити і надіслати разом з темою та тезами на адресу оргкомітету  sociolinguistics.lviv@gmail.com)

   Прізвище, ім’я, по батькові:

   Вчений ступінь, звання:

    

    

   Посада:

    

   Місце роботи 
   та службова адреса:

    

    

   Тема доповіді:

   Електронна адреса:

    

   Контактний телефон:

    

   Форма участі  в конференції:

   1) усна доповідь та  публікація статті за результатами участі в конференції у фахових виданнях: «Мова і суспільство», №9,  2018/2019 рр. (збірник має міжнародний  Index Copernicus); «Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини»;

   2) усна доповідь  та  публікація тез  в «Матеріалах конференції»;

   3)усна доповідь.

   Зазначити обрану форму

    


   Електронна адреса Оргкомітету конференції:
   sociolinguistics.lviv@gmail.com

    

   Контактні телефони:

   Марія Робак +38 067 622 2697

   Світлана Винниченко  +38 096 279 2681

    

    

  КОМУНІКАЦІЯ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ (8 червня 2018)

  Тематика секційних засідань:

  1. Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень.
  2. Ефективні методики викладання іноземних мов у вищій і середній школі.
  3. Особливості викладання іноземних мов за професійним спрямуванням.
  4. Філософський, соціологічний та культурологічний виміри ефективних моделей спілкування.
  5. Технології і комунікація.

  • ІІ Міжнародна науково-практична конференція «КОМУНІКАЦІЯ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ»

   червень 8, 2018 – червень 9, 2018

   Сучасні суспільні явища зумовлюють низку векторів, у які може скеровуватися життя людини в соціумі ХХІ століття: співіснування людей на просторах глобалізації; толерування і взаємозбагачення у міжетнічній, міжнаціональній, міжрасовій, міжконфесійній спільноті; порозуміння представників різних народів у розмаїтті мов і культур тощо.

  Львівські хімічні читання - 2017

  На конференції будуть представлені пленарні (30 хв.) та усні (15 хв.) доповіді, а також стендові повідомлення з таких напрямів:

  • Неорганічна хімія
  • Аналітична хімія
  • Органічна, біоорганічна та медична хімія
  • Фізична хімія
  • Хімія довкілля
  • Хімічна технологія
  • Матеріалознавство та наноструктуровані системи

  • Львівські хімічні читання-2017

  Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти

  IV Міжнародна конференція “Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти” відбуватиметься у Львові 4 – 6 жовтня 2017 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

  Ми маємо за честь запросити Вас до участі у роботі конференції. Це міжнародне зібрання вчених, яке відбуватиметься вже вчетверте, буде присвячене теоретичним і практичним аспектам проблем онтогенезу. Одним із важливих атрибутів конференції є можливість обговорити наукові здобутки, нові ідеї, зустріти давніх друзів і налагодити нові контакти з колегами із різних країн.

  • Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти

   жовтень 4, 2017 – жовтень 6, 2017

   IV Міжнародна конференція “Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти” відбуватиметься у Львові 4 – 6 жовтня 2017 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

   Ми маємо за честь запросити Вас до участі у роботі конференції. Це міжнародне зібрання вчених, яке відбуватиметься вже вчетверте, буде присвячене теоретичним і практичним аспектам проблем онтогенезу. Одним із важливих атрибутів конференції є можливість обговорити наукові здобутки, нові ідеї, зустріти давніх друзів і налагодити нові контакти з колегами із різних країн.

   Організатори

   • Міністерства освіти і науки України;
   • Львівський національний університет імені Івана Франка
   • Українське товариство фізіологів рослин;
   • Інститут фізіології рослин і генетики НАН України;
   • Всеукраїнська асоціація біологів рослин;
   • Friends of Lviv University, Inc., USA.

    

   Наукова програма

   Конференція передбачає роботу наступних секцій:

   1. Індивідуальний розвиток рослин і збереження біологічної різноманітності природної флори.
   2. Цілісність рослинного організму та функціональна регуляція онтогенезу.
   3. Механізми стійкості рослин до біотичних та абіотичних стресів.
   4. Фітомоніторинг і фіторемедіація антропогенно забрудненого середовища.
   5. Вирощування енергетичних рослин на мілітарно та промислово забруднених територіях.

   Науковий комітет

   Акад.  Блюм Я.Б. – Київ, Україна

   Проф. Грицаєнко З.М. – Умань, Україна

   Проф. Жмурко В.В. – Харків, Україна

   Проф. Заїка В.К. – Львів, Україна

   Проф. Карпенко В.П. – Умань, Україна

   Д.б.н. Козловський М.П. – Львів, Україна

   Проф. Колупаєв Ю.Є. – Харків, Україна

   Проф. Костишин С.С. – Чернівці, Україна

   Проф. Криницький Г.Т. – Львів, Україна

   Чл.-кор. Коць С.Я. – Київ, Україна

   Проф. Лихолат Ю.В. – Дніпро, Україна

   Доц. Мамчур З.І. – Львів, Україна

   Акад. Моргун В.В. – Київ, Україна

   Чл.-кор. Мусатенко Л.І. – Київ, Україна

   Проф. Ніколайчук В.І.Ужгород, Україна

   Проф. Пида С.В. – Тернопіль, Україна

   Проф. Пономаренко С.П. – Київ, Україна

   Проф. Руденко С.С. – Чернівці, Україна

   Чл.-кор. Стойка Р.С. – Львів, Україна

   Проф. Таран Н.Ю. – Київ, Україна

   Проф. Терек О.І. – Львів, Україна

   Чл.-кор. Швартау В.В. – Київ, Україна

   Проф. Ördög V. – Угорщина

   Проф. Pidlisniuk V. – Чехія

   Проф. Skorzhynska Е. - Польща

   Проф. Vatamaniuk O.K. – США

    

   Офіційні мови

   Українська, англійська

    

    

   ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

   Для участі у конференції на адресу оргкомітету необхідно надіслати заповнену заявку та тези доповіді  (не пізніше 30 квітня 2017 року) в електронному вигляді на електронну пошту biofr@lnu.edu.ua Назва файлу тез повинна містити прізвище  першого  автора,  наприклад,  bakun_tezy.rtf.  Назва  файлу  заявки  повинна  містити

   прізвище учасника, наприклад, bakun_zayavka.rtf.

   Заявка для участі у конференції

   Прізвище:____________________________________

   Ім’я:_________________________________________

   По батькові:__________________________________

   Звання та ступінь:_____________________________

   Посада:______________________________________

   Установа:____________________________________

   Адреса установи:______________________________

   Я маю намір представити доповідь на тему:________

   Секція № _____________________________________

   Доповідь (усна/стендова):_______________________

   Вимоги до оформлення тез

   Тези обсягом 1 сторінка (А4) необхідно подавати у rtf форматі з міжрядковим інтервалом 1.0,  шрифт Arial, 12 pt.  Мова — українська, англійська. Тези повинні містити: заголовок, вступ, матеріали та методи досліджень, результати і їхнє обговорення, короткий висновок, подяка (за бажанням), без рисунків, таблиць і списку цитованої літератури. У разі подання тез українською мовою заголовок і та коротку анотацію потрібно продублювати англійською.

   Всі подані рукописи будуть прорецензовані. У разі позитивної оцінки тези будуть прийняті до друку.

   Зразок оформлення тез:

    

   Прізвища та імена авторів (прізвище доповідача підкреслити)

   НАЗВА ДОПОВІДІ

   Офіційна назва установи, повна поштова адреса установи

   e-mail

   Author(s). TITLE. Summary (5-6 lines)

   Основний текст (актуальність проблеми, мета та завдання роботи, об’єкти та методи, результати досліджень, висновки).

    

   Бакун В., Терек О., Пацула О.

   АКТИВНІСТЬ ПЕРОКСИДАЗИ У РОСЛИНАХ РІПАКУ ЗА СУМІСНОЇ ДІЇ СВИНЦЮ ТА

   ТРЕПТОЛЕМУ

   Львівський національний університет імені Івана Франка

   вул. Грушевського, 4, м. Львів, 79005, Україна

   e-mail: vira_b87@ukr.net

   Bakun V., Terek O., Patsula O. PEROXIDASE   ACTIVITY IN  RAPESEED  PLANTS UNDER THE JOINT ACTION OF LEAD AND TREPTOLEM. Hydrogen peroxide content in...

   Текст тез українською...

   Науковий комітет має право відмовити у публікації тез, що містять раніше опубліковані дані, а також матеріали, які не відповідають тематиці та науковому рівню конференції.

   Оплата участі становитиме:

    

   Гривні

   Учасник конференції (Україна)

   300

   Участь у конференції для аспірантів

   200

   Друк тез без участі у конференції (Україна) з надсиланням друкованого збірника тез конференції

   200

   Друк тез без участі у конференції (Україна) з надсиланням електронного збірника тез конференції

   150

    

    

   Оплату участі просимо надсилати поштовим переказом на адресу:

   Кафедра фізіології та екології рослин,

   Львівський національний університет імені Івана Франка,

   вул. Грушевського, 4,

   м. Львів, 79005,

   Україна

   Петрович Ірина Романівна

   У разі несплати реєстраційного внеску оргкомітет не гарантує публікацію матеріалів у збірнику.

    

   Вимоги до доповідей:

   • Для усної доповіді надається 15 хвилин (Microsoft Office PowerPoint (*.ppt))

   • Максимальний розмір постеру - до 841×1189 мм (А0)

    

   Проїзд, проживання і харчування здійснюються самостійно за рахунок власних коштів учасників конференції. Просимо заздалегідь подбати про резервування місць у готелі. Уся  необхідна  інформація  про  Львів  (місця проживання і харчування, громадський транспорт,  карта,  тощо) доступна на http://lviv.travel/ua/index .

   У разі необхідності Оргкомітет може надати додаткову інформацію персонально.

    

   Відкриття Конференції та Пленарні засідання відбудуться 4 жовтня 2017 року в актовій залі головного корпусу університету (за адресою: вул. Університетська, 1,   м.   Львів),   Секційні засідання — у приміщенні біологічного факультету Львівського   університету (за адресою: вул. Грушевського, 4, м. Львів).

    

   Запрошення до участі та Програма конференції буде розіслана у першій декаді вересня 2017 року.

   Додаткову інформацію щодо конференції,   можна  отримати електронною поштою biofr@lnu.edu.ua

  ЕЛЕКТРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

  • ЕЛЕКТРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ЕлІТ-2016)

   серпень 27, 2016 – серпень 30, 2016