Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ

Львівський національний університет імені Івана Франка

листопад 22, 2018 – листопад 23, 2018


II Міжнародна конференція – Львів 2018 «Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ»

22–23 листопада 2018 року

Форум є продовженням щорічних Всеукраїнських соціолінгвістичних семінарів (2004–2015) та I Міжнародної конференції – Львів 2016 «Соціо-лінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ». Наукові зібрання в 2015–2016 рр. проведено за сприяння Центру інформації та документації НАТО в Україні.

Організатори:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філологічний факультет

Факультет міжнародних відносин

Центр міжнародної безпеки та партнерства

Мета Конференції  2018 року – обговорити широке коло питань, пов’язаних із роллю мови в сучасних суспільних процесах в Україні та інших державах,  посприяти обміну досвідом, напрацюванню нових ідей та рекомендацій.

 

Питання для обговорення:

1. Мова і суспільство: міждисциплінарний аналіз, напрями дослідження в  соціолінгвістиці.

2. Взаємодія мова - національна безпека. Теоретичні та прикладні аспекти аналізу.

3. Міждержавна комунікація і гібридні загрози.

4. Мова та ідентичність, мова та ідеологія, мова і культура.

5. Взаємодія мова – політика як мовна політика і мова політики. Політична кому­нікація.

6. Мовна ситуація: статус і функції мов, ставлення носіїв, дії влади.

7. Лінгвістичний ландшафт як маркер  суспільства та влади.

8. Мова і соціальні інститути: церква, виробництво, освіта, охорона здоров’я, політичні партії, армія, сім’я та ін.

9. Міжособистісна комунікація, комунікація між різними соціальними групами (у матеріалах  соціологічних опитувань, дискурсі традиційних ЗМІ та соціальних медіа, художньому дискурсі та ін.).

10. Мова, громадська думка, пропаганда: історія, сьогодення.

11. Мова і міграційна політика.

12. Теорія і практика викладання дисциплін соціолінгвістики.

13. Безпековий вимір гуманітарної освіти та його соціолінгвістичні маркери.

 

Тези доповідей (не більше 300 слів) просимо надсилати до 20 жовтня2018 р. на електронну адресу Оргкомітету конференції: sociolinguistics.lviv@gmail.com Світлані Володимирівні Винниченко, контактний  телефон: 096 279 2681. Повідомлення про прийняття тез надійде не пізніше 25 жовтня. Тези  будуть опубліковані до початку конференції у Матеріалах II Між­на­родної конференції – Львів 2018 «Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ».

Тексти статей просимо  надіслати  до 1 лютого 2019 р. на електронну адресу Оргкомітету конференції: sociolinguistics.lviv@gmail.com Світлані Володимирівні Винниченко. Публікації учасників вийдуть: а) у черговому випуску збірника «Мова і суспільство» за 2018-2019 рр. (збірник з 2015 р. індексований у науко­метричній базі Index Copernicus); б) у Віснику Львівського університету. Серія міжнародні відносини за 2018 -2019 рр.

Мови виступів – українська, англійська.

Мови публікацій (тези, статті): українська, англійська.

 

Важливі дати

Тези доповідей надсилати до 20 жовтня 2018 р.

Повідомлення про прийняття тез – 25 жовтня 2018 р.

Тексти статей просимо надіслати до 1 лютого 2019 р.

 

Оргкомітет

Ажнюк Б.М., д-р філол. наук, проф., директор Інститут мовознавства імені О.О.Потебні НАН України

Васильєва Л.П., д-р філол. наук, проф. кафедри слов'янських мов

Винниченко С.В., секретар організаційного комітету

Вовк Р.В., канд. фіз.-мат. наук, доц. кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Галас А.С., асист. кафедри перекладознаства і контрастивної лінгвістики ім. Г.Кочура

Гарасим Я.І., д-р філол. наук, проф., проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУ ім. І.Франка

Гриценко П.Ю., д-р філол. наук, проф., директор Інституту української мови НАН України

Ктіторова А.С., магістр кафедри загального мовознавства

Кучик О.С., канд. іст. наук, доц. кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби

Мальський М.З., д-р екон. наук, проф., декан факультету міжнародних відносин, Надзвичайний і Повноважний Посол України

Мацюк Г.П., д-р філол. наук, проф. кафедри загального мовознавства

Митнік І., д-р габ., завідувач кафедри україністики Варшавського університету (Польща)

Пилипчук С. М., д-р філол. наук, проф., декан філологічного факультету

Робак М. менеджер  відділу інформаційного забезпечення

Фудерер Т., д-р, завідувач кафедри української мови Загребського університету (Хорватія)

Яворська Г.М., д-р філол. наук, проф., Національний інститут стратегічних досліджень

 

Анкета учасника

Міжнародної соціолінгвістичної конференції – Львів 2018

«Соціолінгвістичне знання як засіб формування 
нової культури безпеки: Україна і світ»
.

(22-23 листопада 2018 р.)

(просимо заповнити і надіслати разом з темою та тезами на адресу оргкомітету  sociolinguistics.lviv@gmail.com)

Прізвище, ім’я, по батькові:

Вчений ступінь, звання:

 

 

Посада:

 

Місце роботи 
та службова адреса:

 

 

Тема доповіді:

Електронна адреса:

 

Контактний телефон:

 

Форма участі  в конференції:

1) усна доповідь та  публікація статті за результатами участі в конференції у фахових виданнях: «Мова і суспільство», №9,  2018/2019 рр. (збірник має міжнародний  Index Copernicus); «Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини»;

2) усна доповідь  та  публікація тез  в «Матеріалах конференції»;

3)усна доповідь.

Зазначити обрану форму

 


Електронна адреса Оргкомітету конференції:
sociolinguistics.lviv@gmail.com

 

Контактні телефони:

Марія Робак +38 067 622 2697

Світлана Винниченко  +38 096 279 2681

 

 


Зображення домашньої сторінкИ конференції

Інформація про конференцію