Наукові конференції Львівського національного університету імені Івана Франка


Міжнародна наукова конференція „Сучасні виклики у викладанні українцям польської мови, літератури та культури. З нагоди

Дата проведення: 19-20 травня 2024 р.
Організатор: кафедра польської філології

Перегляд конференції

Міжнародна наукова конференція «Ономастичні зустрічі. Дослідження ономастики польсько-українського пограниччя»

(Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Spotkania onomastyczne. Badania onomastyki pogranicza polsko-ukraińskiego”).

Початок 13.05.2024

Перегляд конференції

3rd International Research and Practice Conference «Nanoobjects & Nanostructuring» (N&N-2024)

3 rd  International Research and Practice Conference «Nanoobjects & Nanostructuring»  (N&N-2024)

Перегляд конференції

ХХІ Міжнародна наукова конференція молодих філологів ХХІ Міжнародна наукова конференція молодих філологів «VIVAT ACADEMI

Перегляд конференції

Міжнародна наукова конференція «Україна – Європа – Схід: Проблеми та перспективи сучасної гуманітаристики»

Дата проведення-13–14 грудня 2016 р.Організатор-кафедра сходознавства ім. професора Ярослава Дашкевича філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка. Співорганізатори-Національна академія наук України, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Університет Сакар’я (Туреччина), Спілка вірмен України.

Перегляд конференції

ХХХVІІ Франківська щорічна наукова конференція «До великого моменту…»

(До 150-ї річниці від початку творчої діяльності Івана Франка) у рамках святкування 175-річчя від часу заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (26–27 жовтня 2023 р., Львів). Співорганізаторами конференції виступили Інститут Івана Франка НАН України, Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка та Наукове товариство імені Шевченка.

Перегляд конференції

IІ Мультидисциплінарна студентська інтернет-конференція «Мозаїка наукової комунікації»

4 травня 2023 року

Перегляд конференції

Міжнародна наукова онлайн конференція «Болгаристика і словакістика: традиції та виклики сучасності»

2 листопада 2023

Перегляд конференції

XXХ Міжнародний славістичний колоквіум імені Кирила і Мефодія

20-21 травня 2023р.

Перегляд конференції

Міжнародна наукова конференція «Українська філологія: школи, постаті, проблеми»

(до 175-річчя від часу заснування катедри української словесности у Львівському університеті), 23-24 листопада 2023 року. Організатор - кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка. Співорганізатори - кафедра української мови імені професора Івана Ковалика, Інститут Франкознавства та Наукове товариство імені Шевченка

Перегляд конференції

ХІX Наукова конференція "ЛЬВІВСЬКІ ХІМІЧНІ ЧИТАННЯ - 2023"

 

XІХ Наукова конференція “Львівські хімічні читання – 2023”

29–31 травня 2023 р.


Перегляд конференції

ХІX Наукова конференція "Львівські хімічні читання - 2023"

Перегляд конференції

2nd International Research and Practice Conference «Nanoobjects & Nanostructuring»

Перегляд конференції

Всеукраїнська наукова конференція «Література та історія: антропос – топос – тропос»

Організатор -кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства. Дата проведення - 28-29 жовтня 2021 р.

Перегляд конференції

Міжнародна науково-практична конференція «Орієнталістика в Україні: традиції та актуальні проблеми»

присвячена 75-літтю від дня народження Я.Є. Полотнюка в межах святкування 350-річчя заснування Львівського національного університету імені Івана Франка. Дата проведення-14-15 жовтня 2010. Організатор-кафедра сходознавства та деканат філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Перегляд конференції

Міжнародна наукова конференція «Інтелігент старої дати»

до 140-річчя від дня народження Михайла Возняка, 11 листопада 2021 року. Організатор - кафедра української літератури імені академіка Михайла Возняка. Співорганізатори - Наукове товариство імені Шевченка, Інститут Івана Франка НАН України та Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка.

Перегляд конференції

Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і суспільство»

Кафедра загального мовознавства: Міжнародна наукова конференція  «Мова, культура і суспільство. Дата проведення - 14 грудня 2021 р. Співорганізатори: Варшавський університет, Вроцлавський університет, Белградський університет

Перегляд конференції

Круглий стіл “Топонімія і контекстуальний метод К. Тищенка”

Дата проведення-5 жовтня 2012 р. Організатор-кафедра сходознавства ім. професора Ярослава Дашкевича філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка.

Перегляд конференції

Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат та прилеглих територій

Перегляд конференції

Міжнародна наукова конференція пам'яті Яреми Полотнюка ВІДРОДЖЕННЯ СХОДОЗНАВСТВА У ЛЬВОВІ

Дата проведення-21 грудня 2020 р. Організатор-кафедри сходознавства ім. професора Ярослава Дашкевича філологічного факультету ЛНУ ім. Івана Франка.

Перегляд конференції

Міжнародна наукова конференція «Образ Богородиці в Україні XI–XVIII століть»

Перегляд конференції

Міжнародна наукова конференція “Полоністика у світлі традицій і викликів сучасності. До 15-ліття кафедри польської філол

Дата проведення: 4–6 жовтня 2019 р.
Організатор: кафедра польської філології

Перегляд конференції

Всеукраїнська науково-теоретична конференція “Генераційний феномен як бунт і де(кон)струкція”

Організатор -кафедра теорії літератури та порівняльного літературознавства. Дата проведення - 25 -26 квітня 2017 р.

Перегляд конференції

Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна фінансова політика України в умовах євроінтеграції: погляди науков

Перегляд конференції

IІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна парадигма публічного управління»

Перегляд конференції

Львівські хімічні читання 2021

Шановні колеги!

Львівський національний університет імені Івана Франка запрошує Вас до участі у Вісімнадцятій науковій конференції “Львівські хімічні читання – 2021”.

Конференція відбудеться 31 травня –2 червня  2021 року на хімічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 6/8.

Додаткову інформацію можна отримати за тел. +38-032-260-03-91,

e-mail: lviv.chem.read@gmail.com

 

Тематика конференції

На конференції будуть представлені пленарні (30 хв.) та усні (15 хв.) доповіді, а також стендові повідомлення з таких напрямів:

 • Неорганічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Органічна, біоорганічна та медична хімія
 • Фізична хімія
 • Хімія довкілля
 • Хімічна технологія
 • Матеріалознавство та наноструктуровані системи

Тези доповідей, включених у програму конференції, будуть опубліковані у збірнику. За матеріалами конференції можна подати статті до журналів Вісник Львівського університету, серія хімічна (https://chem.lnu.edu.ua/research/our-publications) та Chemistry of Metals and Alloys (www.chemetal-journal.org). Статті, оформлені відповідно до вимог журналів, потрібно подати в секретаріат конференції під час реєстрації.

Мови конференції: українська та англійська


Перегляд конференції

Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії в Україні

Кафедра геоморфології і палеогеографії географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує до участі в онлайн-конференції «Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії в Україні», присвяченій 70-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії. Головною метою конференції є обговорення найновіших геоморфологічних і палеогеографічних досліджень в Україні, а також сучасних викликів і перспектив розвитку геоморфології і палеогеографії.

Перегляд конференції

КОНСТРУКТИВНА ГЕОГРАФІЯ І КАРТОГРАФІЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній онлайн-конференції, присвяченій 20-річчю кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка

Перегляд конференції

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «НАНООБ’ЄКТИ І НАНОСТРУКТУРУВАННЯ»

Перегляд конференції

МОЛОДЬ І ПОСТУП БІОЛОГІЇ

Конференція проводиться з метою сприяння науковому спілкуванню обдарованої молоді, що працює на розвиток біологічної науки.

До участі у конференції запрошуються студенти і аспіранти, які проводять дослідження в усіх галузях біології, біомедицини й екології. За матеріалами конференції буде видано збірник тез доповідей учасників.

Перегляд конференції

Всеукраїнська науково-практична конференція «ДИТИНСТВО І ЛІТЕРАТУРА: ПОЕТИКА, МЕТОДИКА, ДИДАКТИКА»

Перегляд конференції

Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ

II Міжнародна конференція – Львів 2018 «Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ»

22–23 листопада 2018 року

Форум є продовженням щорічних Всеукраїнських соціолінгвістичних семінарів (2004–2015) та I Міжнародної конференції – Львів 2016 «Соціо-лінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ». Наукові зібрання в 2015–2016 рр. проведено за сприяння Центру інформації та документації НАТО в Україні.

Організатори:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філологічний факультет

Факультет міжнародних відносин

Центр міжнародної безпеки та партнерства

Мета Конференції  2018 року – обговорити широке коло питань, пов’язаних із роллю мови в сучасних суспільних процесах в Україні та інших державах,  посприяти обміну досвідом, напрацюванню нових ідей та рекомендацій.

 

Перегляд конференції

КОМУНІКАЦІЯ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ (8 червня 2018)

Тематика секційних засідань:

 1. Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень.
 2. Ефективні методики викладання іноземних мов у вищій і середній школі.
 3. Особливості викладання іноземних мов за професійним спрямуванням.
 4. Філософський, соціологічний та культурологічний виміри ефективних моделей спілкування.
 5. Технології і комунікація.

Перегляд конференції

Львівські хімічні читання - 2017

На конференції будуть представлені пленарні (30 хв.) та усні (15 хв.) доповіді, а також стендові повідомлення з таких напрямів:

 • Неорганічна хімія
 • Аналітична хімія
 • Органічна, біоорганічна та медична хімія
 • Фізична хімія
 • Хімія довкілля
 • Хімічна технологія
 • Матеріалознавство та наноструктуровані системи

Перегляд конференції

Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти

IV Міжнародна конференція “Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти” відбуватиметься у Львові 4 – 6 жовтня 2017 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Ми маємо за честь запросити Вас до участі у роботі конференції. Це міжнародне зібрання вчених, яке відбуватиметься вже вчетверте, буде присвячене теоретичним і практичним аспектам проблем онтогенезу. Одним із важливих атрибутів конференції є можливість обговорити наукові здобутки, нові ідеї, зустріти давніх друзів і налагодити нові контакти з колегами із різних країн.

Перегляд конференції

ЕЛЕКТРОНІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Перегляд конференції