РЕЄСТРАЦІЯ

Заповнену заявку-анкету та тези необхідно надіслати на електронну адресу: lviv.chem.read@gmail.com

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА.doc______________________________

 

ЗАЯВКА-АНКЕТА

учасника XVIII Наукової конференції
“Львівські хімічні читання – 2021”

Назва доповіді

________________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я та по батькові учасника

________________________________________________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада

________________________________________________________________________________

Назва та адреса організації

________________________________________________________________________________

Телефон ____________________________________

Е-mail ______________________________________

Секція ______________________________________

 

Форма доповіді

Форма участі

□   пленарний виступ

□   усна доповідь

□   стендове повідомлення

□   очна

□   дистанційна

□   заочна