ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Гладишевський Р.Є. – проректор з наукової роботи Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри неорганічної хімії, співголова оргкомітету; 

Дмитрів Г.С. – декан хімічного факультету, співголова оргкомітету;  

Мартяк Р.Л. – заступник декана хімічного факультету, секретар оргкомітету;  

Зелінська О.Я. – заступник декана хімічного факультету;  

Дубенська Л.О. – завідувач кафедри аналітичної хімії;  

Обушак М.Д. – завідувач кафедри органічної хімії;  

Решетняк О.В. – завідувач кафедри фізичної та колоїдної хімії;  

Яремко З.М. – завідувач кафедри безпеки життєдіяльності;  

Дутка В.С. – професор кафедри фізичної та колоїдної хімії;  

Каличак Я.М. – професор кафедри аналітичної хімії;  

Котур Б.Я. – професор кафедри неорганічної хімії;  

Матійчук В.С. – професор кафедри органічної хімії;  

Миськів М.Г. – професор кафедри неорганічної хімії;  

Павлюк В.В. – професор кафедри неорганічної хімії;  

Аксіментьєва О.І. – головний науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії;  

Бабіжецький В.С. – провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії;  

Походило Н.Т. – провідний науковий співробітник кафедри органічної хімії;  

Сливка Ю.І. – провідний науковий співробітник кафедри неорганічної хімії;  

Бойчишин Л.М. – доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії;  

Герцик О.М. – доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії;  

Жак О.В. – доцент кафедри аналітичної хімії;  

Ковалишин Я.С. – доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії;  

Ковбуз М.О. – старший науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії;

Марчук І.Є. – старший науковий співробітник кафедри фізичної та колоїдної хімії;

Багдай С.Р. – завідувач лабораторії кафедри аналітичної хімії;  

Ничипорук Г.П. – завідувач обчислювальної лабораторії кафедри неорганічної хімії;  

Бодаковська Ю.В. – інженер кафедри фізичної та колоїдної хімії;  

Хрущик Х.І. – аспірант кафедри фізичної та колоїдної хімії;  

Лопачак М.М. – голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених хімічного факультету.