ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

(Взірець)

CИНТЕЗ НОВИХ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК

Іван Петренко, Петро Іваненко

Кафедра органічної хімії, 

 Львівський національний університет імені Івана Франка, 

 вул. Кирила і Мефодія, 6, 79005 Львів, Україна

  e-mail: petrenko@lnu.edu.ua

 

Обсяг тез не більше 1 сторінки (формат А4).

Редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 12 пт (включаючи текст на рисунках), одинарний інтервал, поля 2,5 см.

Назва доповіді ПРОПИСНИМИ літерами посередині рядка, нижче – імена та прізвища авторів.

Ім’я та прізвище доповідача підкреслити.

Назву та адресу організації, e-mail виділити курсивом.