СТАТТІ

За матеріалами Конференції можна подати статті до журналів:

 

- Вісник Львівського університету, серія хімічна 

(http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/index)

Вимоги до оформлення: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/chemisrty/about/submissions#authorGuidelines

========================================================

 

- Chemistry of Metals and Alloys 
(www.https://www.chemetal-journal.org/)

 

Статті, оформлені відповідно до вимог журналів, необхідно подати в редколегії журналів.