Контактна інформація

Головний редактор

Дмитрів Григорій Степанович
декан хімічного факультету
Львівський національний університет імені Івана Франка
E-mail адреса: grygoriy.dmytriv@lnu.edu.ua