Кафедра іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка

КОМУНІКАЦІЯ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ (8 червня 2018)

Архіви конференцій

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «КОМУНІКАЦІЯ У СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ»

Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка, факультет іноземних мов (конференція), вул. Університетська 1/415, м. Львів, 79000, Україна.
Львів, UA

June 8, 2018 – June 9, 2018

Сучасні суспільні явища зумовлюють низку векторів, у які може скеровуватися життя людини в соціумі ХХІ століття: співіснування людей на просторах глобалізації; толерування і взаємозбагачення у міжетнічній, міжнаціональній, міжрасовій, міжконфесійній спільноті; порозуміння представників різних народів у розмаїтті мов і культур тощо.

Перегляд інформації про конференціюCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.