Кафедра іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка

Доповіді та автори


Прізвище А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я Всі
Секція:
 

Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень

LITERARY TEXT INTERPRETATION IN THE COGNITIVE DIMENSION
Svitlana CHUGU
PECULIARITIES OF TRANSLATION OF IDIOMS
Lesia KINASH
PHRASEOLOGICAL UNITS WITH A COMPONENT ON DESIGNATION OF PERSON’S MENTAL CONDITION IN THE MODERN GERMAN LANGUAGE: IDEOGRAPHIC ASPECT
Inna OBIKHOD
STYLISTIC FEATURES OF BUSINESS ENGLISH IN ECONOMIC ARTICLES
Yulia SNYEDA
THE GENRE OF ANONYMOUS PEER REVIEW: STRUCTURE AND LANGUAGE
Tatyana YAKHONTOVA
ALLUSION AS A MULTIDISCIPLINARY OBJECT
Oksana YAREMA
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПЕРЕКЛАД В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Вікторія АРТЮХ
АНГЛОМОВНИЙ НАУКОВИЙ ТА ПСЕВДОНАУКОВИЙ ДИСКУРСИ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ
Анастасія БАЛАЦЬКА
(НЕ)НАДІЙНІСТЬ НАРАЦІЇ ЯК ТИП ОПОВІДІ
Ольга БІЛИНСЬКА, Лариса ДОВБЕНКО
КОНЦЕПТ "ОСВІТЯНИН" ЯК ФРАГМЕНТ КОНЦЕПТОСФЕРИ "ОСВІТА" У ЛІНГВОКУЛЬТУРІ НОСІЇВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Ірина БОДНАР
ПРОВІДНІ ВИМОГИ ДО ТЕРМІНА ГАЛУЗЕЙ КОСМЕТОЛОГІЇ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ
Ірина БОЙКО
ТАКСОНОМІЯ КОГНІТИВНОЇ ТРАНСЛЯТОЛОГІЇ: ЗАРУБІЖИЙ ДОСВІД
Валентина БОРЩОВЕЦЬКА
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМІНОКОНЦЕПТІВ ПРОФІЛЬНОГО ДИСКУРСУ
Олена БРОНА
ПCИХОЛОГІЧНИЙ ТЕКСТ ЯК ВЕРБАЛІЗОВАНА ФОРМА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ СМИСЛУ
Ольвія ВИСОЦЬКА
КОНФЛІКТНІ ПАРАМЕТРИ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ ЗВИНУВАЧЕННЯ/ВИПРАВДАННЯ
Лілія ГЕРАСИМІВ
КОНЦЕПТУАЛЬНІ МЕТАФОРИ КІЛЬКОСТІ ТА ЯКОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ МАС-МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ
Наталія ГОШИЛИК
НАНОСЕМИ ‒ СМИСЛОТВІРНИЙ КОМПОНЕНТ ЗНАЧЕННЯ
Роман ДУДОК
ІНТЕРАКЦІОНАЛЬНА ЛІНГВІСТИКА У СУЧАСНИХ ЛІНГВІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Христина ДЯКІВ
РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОЇ ФУНКЦІЇ У ДІАЛОГІЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ КОМІЧНОГО ІДІОДИСКУРСУ Д. БАРРІ
Ольга КУЗНЄЦОВА
НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИЙ ТЕКСТ: СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
Ірина ПАВЛЮК
ІКОНІЧНІ ЗНАКИ-ОБРАЗИ В РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ОПОЗИЦІЇ "ЖИТТЯ–СМЕРТЬ" В ГОТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ
Олександра ПРИХОДЧЕНКО
ГЕНДЕРНА СПЕЦИФІКА СТРАТЕГІЙ І ТАКТИК МОВЛЕННЄВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Ганна ПРИХОДЬКО
МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ ТЕКСТОВ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ НОВОСТЕЙ: РОЛЬ ПЕРЦЕПТИВНЫХ СХЕМ
Сергей ПОТАПЕНКО
ПРОБЛЕМИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ТЕРМІНІВ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
Мар'яна САЛАМАХА
VISUAL COMMUNICATION: CORRELATION BETWEEN FORM AND CONTENT
Зоряна ЯЦІВ

Ефективні методики викладання іноземних мов у вищій і середній школі

CRITICAL THINKING IN ENGLISH CLASSROOMS
Tetyana BASIUK, Oksana DUNETS, Khrystyna KUDRYNSKA
ACTIVE AND INTERECTIVE METHODS IN TEACHING
Oleksandra BONDARENKO
INNOVATIVE METHODS IN TEACHING SPEAKIING
Julia DATSKO
APHORISTIC QUOTATIONS IN EFL: WHERE TO LOOK FOR MUSE?
Nataliya DYACHUK
EFFECTIVE APPROACHES TO TEACHING LISTENING
Liubov MYKHAILIUK
SOME METHODS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES
Olha SHUMSKA
РІЗНОВИДИ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК НЕПРОФІЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Оксана БІГИЧ
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕЛЕКТ-КАРТ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Ірина ВЛАСЮК
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОДКАСТІВ ЯК ЕФЕКТИВНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Роксолана КОЗУБ
МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНИХ НАВИЧОК ТА СТРАТЕГІЙ ОВОЛОДІННЯ АНГЛОМОВНИМ ЛЕКСИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ
Андрій КОТЛОВСЬКИЙ
ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСКУРСИВНОЇ МЕТОДИКИ У ПРАКТИКУ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Ольга КУЛЬЧИЦЬКА
ОСНОВНІ КОМУНІКАТИВНІ СИТУАЦІЇ ТА ЖАНРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ФАХІВЦІВ БОЙОВОГО ТА ОПЕРАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Анжеліка ЛЮБАС
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ
Марта МАЛЬСЬКА, Наталя МИКИТЕНКО
ОГЛЯД НАВЧАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ДЛЯ ОВОЛОДІННЯ ІНШОМОВНОЮ ЛЕКСИКОЮ
Лілія МОРСЬКА
ВИКОРИСТАННЯ РЕЦЕПТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ
Галина СЕМЕН
СТРАТЕГІЇ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ ЛЕКСИЧНОГО МАТЕРІАЛУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Ірина СЕМЕРЯК
СУЧАСНА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ КИТАЙСЬКОЇ МОВИ
Ірина ФРЕГЕР
ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ – ОДИН ІЗ ВИКЛИКІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
Оксана ХОМИШАК
МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ЯК ОДНА З ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ОСНОВ УСПІШНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Ірина ЧОРНА
СВІДОМО-КОНТРАСТИВНИЙ МЕТОД НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПІСЛЯ НІМЕЦЬКОЇ
Валентина ШЕПІТЧАК

Особливості викладання іноземних мов за професійним спрямуванням

FORMATIVE VERSUS SUMMATIVE ASSESSMENT IN TEACHING ACADEMIC WRITING
Mariya KOZOLUP, Nataliya SKIBA
LANGAUAGE ASSESMENT FOR EFFECTIVE LEARNING
Iryna KRIBA
ESP TEACHER PREPARATION: KEY FEATURES OF PROFESSIONAL IMPROVEMENT
Olha PATIYEVYCH, Oksana TYNKALIUK
EIN NEUES LEHRBUCH FÜR GERMANISTIKSTUDENTEN
Wolodymyr SULYM, Lyubov VITALISH, Jurij TEREBUSCHKO
АНГЛІЙСЬКА МОВА В АВІАЦІЙНОМУ ВНЗ: НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА, ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МАЙБУТНЬОЇ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Лілія БАРАНОВСЬКА
АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
Ольга ВИННИК, Лариса СОЛОГУБ
РЕАЛІЗАЦІЯ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ НА РІВНІ «МАГІСТР» У ЛЬВІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Зоряна ЖОВНІРУК, Галина ІСАЄВА
МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМОЗНАВСТВА
Наталія ІВАСІВ
ВНУТРІШНЬОЦИКЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
Ірина ПАСТИРСЬКА
КОМПЕТЕНТНІСТИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ ФРАНЦІЇ
Олена ПИСАРЕВСЬКА
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
Наталя ПЛАХТИНА
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ
Наталія РУБЕЛЬ, Олена ОЛЕНЮК
КОМПЛЕКСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТА МЕТАКОГНІТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Ірина СІМКОВА

Філософський, соціологічний та культурологічний виміри ефективних моделей спілкування

EFFECTS OF PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS ON IMPULSE BUYING TENDENCIES
Isaac DESTA
ANALOGICAL IMAGINATION: VISUALIZING GLOBAL SOLIDARITY
Dianne BARLAS
ФАСИЛІТАЦІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
Олена БЄЛЯЄВА
ТЕХНОЛОГІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ СІМ’ЯМ В КРИЗОВИХ СИТУАЦІЯХ
Наталія ВОЛОДАРСЬКА
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
Тетяна ГОРПІНІЧ
ЛІТЕРАТУРНІ СПРОБИ НАЛАГОДЖЕННЯ СПІЛКУВАННЯ З ПРИРОДОЮ: ПОГЛЯД ЕКОКРИТИКА
Ольга ДОВБУШ

Технології і комунікація

USING MULTIMEDIA TECHNOLOGY IN TEACHING AND LEARNING A FOREIGN LANGUAGE
Ruslana KOMAR, Iryna MYKYTKA
ŚRODOWISKO SŁOWA I ŚRODOWISKO OBRAZU WE WSPÓŁCZESNEJ KOMUNIKACJI MASOWEJ
Piotr T. NOWAKOWSKI


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.