Кафедра іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка

Огляд

Тематика конференції, що має на меті допомогти сучасній людині зорієнтуватися у багатстві зазначених векторів й обрати найбільш оптимальний чи ефективний відповідно до особистісних і суспільних цінностей, охоплює широке коло питань, які безпосередньо чи опосередковано стосуються комунікації  у філософському, соціальному, психологічному та лінгводидактичному вимірах.

Дискусії під час пленарного та секційного засідань будуть зорієнтовані на загострення суспільного інтересу довкола проблем спілкування й пропонування можливих шляхів їх вирішення.

Запрошуємо до дискусії науковців, аспірантів, магістрантів, студентів, усіх, кого цікавлять означені аспекти комунікативної взаємодії у сучасному світі.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.